Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

   2816

1. POPİYİZ.COM Sitesinde sunulan hizmetler TEKNİKCELL SEOWARP YAZILIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ TİCARET PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ(bundan böyle POPİYİZ olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve POPİYİZ.COM yasal tek sahibi hizmetler TEKNİKCELL SEOWARP YAZILIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ TİCARET PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ olup, POPİYİZ.COM  üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi hizmetler TEKNİKCELL SEOWARP YAZILIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ TİCARET PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ’ne aittir.

2. İşbu sözleşme ve POPİYİZ.COM sitesi üzerinde yayımlanacak kullanım koşulları; POPİYİZ tarafından gerektiğinde değiştirebilir; ancak değişikliklerin düzenli olarak POPİYİZ.COM üzerinden yayımlanması sağlanacaktır. Değişiklikler yayımlandığı tarihten itibaren geçerlilik kazanacaktır.

3. Kullanıcı, POPİYİZ.COM üzerinde üyelik panelinden, sitenin talep ettiği bilgileri girerek sisteme üye olabilir. Üyelik, kullanıcı sistemi kullanmak istediği sürece devam edecek, kullanıcı dilediği zaman sistemden ayrılabilecektir.

4. Kullanıcılar POPİYİZ.COM ‘a üye olmakla işbu sözleşme, gizlilik politikası ve POPİYİZ.COM  halihazırda yayımladığı ve/veya gelecekte yayımlayacağı site kullanım kurallarına uymayı kabul ve taahhüt etmiştir.

5. Kullanıcı, POPİYİZ.COM  platformunu, bilgisayar ve/veya mobil platformlardan aynı üyelik bilgileriyle kullanabilecektir.

6. Her kullanıcı, diğer kullanıcılardan farklı kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme giriş yapabilecek, kullanıcı adının ve/veya şifrenin başka kullanıcılar tarafından tekrar edilmemesi POPİYİZ.COM  sistemi tarafından otomatik olarak kontrol edilecektir. Kullanıcının sisteme giriş bilgilerini unutması halinde, sistem şifrenin yeniden alınabilmesi için gerekli yönlendirmeleri sağlayacaktır. Kullanıcı sisteme bir adet e-posta adresi bildirecek ve üyelik işlemi için bildirilen e-posta adresi üzerinden doğrulama sağlanacaktır. Kullanıcının hatalı bilgi vermesi ve/veya e-posta doğrulamasının sağlanamaması durumlarında üyelik aktif olmayacak ve/veya varolan üyelik POPİYİZ.COM tarafından iptal edilecektir.

7. Kullanıcının, POPİYİZ.COM sitesine paylaşacağı her türlü bilginin doğruluğu ve buna bağlı olarak sorumluluğu kullanıcıya ait olup, bu bilgilerden kaynaklı olarak sipariş verilen restoranlar ile kullanıcı arasında ortaya çıkabilecek ihtilaflarda POPİYİZ.COM sorumlu tutulmayacaktır.

8. Kullanıcının, sistem giriş bilgilerinin 3. Gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından öğrenilmemesi, kullanıcının sorumluluğundadır POPİYİZ.COM, hiçbir durumda kullanıcı adı ve/veya şifreleri 3. Gerçek ve/veya tüzel kişiler ile paylaşmayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır. Bu madde dahilinde POPİYİZ.COM, herhangi bir mahkeme kararı neticesinde, mahkemenin talebi halinde, yalnızca mahkemeye ve/veya kararda işaret edilen adli mercilere bilgi vermek hakkını saklı tutar. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

9. Bununla birlikte, POPİYİZ.COM, tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, POPİYİZ.COM’un müşteri portföyünü genişletmek amacıyla sitesinde kaydedilen veriler ve demografik bilgiler üzerinden istatistiki raporlar düzenlenmesi ve bu raporların gerektiğinde POPİYİZ.COM İş ortakları veya üçüncü kişilerle paylaşımı hakkı POPİYİZ.COM’a/POPİYİZ’ e aittir. İşbu madde, hiçbir durumda kullanıcıların üyelik ve/veya kimlik bilgilerinin paylaşımını kapsamaz.

10. Kullanıcılar, sistem üzerinde sipariş verdiklerinde, siparişin teslim edileceği adresi ve telefon numaraları doğru olarak kaydetmek zorundadır. Adres ve iletişim bilgilerinin hatalı ve/veya eksik olması nedeniyle teslim edilemeyen siparişlerden ve/veya zarardan POPİYİZ.COM sorumlu değildir.

11. Kullanıcılar, POPİYİZ.COM üzerinde yapacakları yorumların POPİYİZ editörlerinin denetimine tabi olduğunu ve ancak onaylanan yorumların POPİYİZ.COM üzerinde yayımlanacağını kabul ederler.  POPİYİZ editörleri, onaylanan yorumların içeriğinde gerekli görmeleri durumunda redaksiyona gidebilirler. Ancak yorum içeriğini tümüyle değiştiremezler. Kullanıcılar, POPİYİZ.COM  üzerinde yayımlanmasını istedikleri yorumlarda, hiçbir durumda, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uyarınca suç kabul edilmiş hususlarda açıklamalar ve/veya POPİYİZ.COM ile üye firmaların ticari itibarını zedeleyecek şekilde beyanlardan kaçınacaklardır. POPİYİZ.COM üzerinde, firmanın hizmetine/ürününe yönelik eleştirilere yer verilebilecek olup, her durumda içerik, POPİYİZ editörleri denetimine tabi olacaktır.

12. POPİYİZ.COM, kullanıcının site kullanım kurallarına ve/veya işbu sözleşme gizlilik politikası şartlarına uygun davranmadığını ve/veya diğer kullanıcıları rahatsız edecek eylemlerde bulunduğunu ve/veya yasadışı faaliyetlerine yönelik içerik paylaşımında bulunduğu ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, yasa ve kural ihlalinde bulunduğunun anlaşılması halinde, kullanıcının üyeliğini sona erdirme hakkına sahiptir. POPİYİZ.COM, kullanıcının eyleminin yasalar(Türkiye Cumhuriyeti Kanunları) nezdinde suç teşkil ettiğinin anlaşılması halinde, gerektiğinde adli makamlara bildirim hakkını saklı tutar.

13. Kullanıcı, ödemenin online yapılmadığı durumlarda, siparişte belirtildiği şekilde siparişin tesliminde ödemenin firmanın yetkilisine yapmakla yükümlüdür.

14. POPİYİZ.COM, herhangi bir durumda, sistemi geçici olarak askıya alabilir ve/veya bazı olanakları değiştirebilir/kaldırabilir. Kullanıcının, bu durumda herhangi bir talep hakkı bulunmayacaktır.

15. POPİYİZ.COM, sitede ürünlerini paylaştığı firmalarile ile organik bir bağa sahip olmayıp, taraflar birbirlerinden bağımsız teşekküllerdir. Buradan hareketle, herhangi bir firmanın  kullanıcı sağlığını tehdit edecek nitelikte sunum ve hizmetlerinin varlığı halinde, POPİYİZ.COM  hiçbir durumda sorumlu değildir. Bununla birlikte, kullanıcının şikayetlerinin ilgili firma yetkilisine ulaştırılması ve iddiaların gerçekliğinin tespiti halinde, gerektiğinde anılan durumun adli makamlara bildirme hakkını saklı tutar.

16. Üye firmaların, menülerinin doğruluğundan ve/veya stok durumundan POPİYİZ.COM sorumlu değildir. Bununla birlikte, kullanıcının şikayetlerinin ilgili restoran yetkilisine ulaştırılması ve anılan durumun düzeltilmesi talep edilecektir. Anılan durumun, süreklilik arz ettiğinin anlaşılması durumunda, POPİYİZ.COM ‘un/ POPİYİZ’in şikayete konu olan restoranın üyeliğini sonlandırma hakkı saklıdır.

17. Üye firmaların, POPİYİZ.COM sitesinde yayımladıkları ürünler, kampanya ve promosyon bilgileri ile hizmet ücretlerini diledikleri zaman değiştirme hakkına sahiptir. POPİYİZ.COM veya kullanıcının bu hususta herhangi bir kısıtlama hakkı bulunmamaktadır.

18. Kullanıcı, sipariş talebinden itibaren 14 iş günü içerisinde iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumda, online ödeme yapılmış ise kullanıcının talebine gore ücret iadesi ve/veya daha sonra kullanmak üzere hesaba tanımlama yöntemlerinden biri kullanıcı tarafından tercih edilebilir. Kullanıcının ücret iadesi talep etmesi durumunda, POPİYİZ 3(üç) işgünü içinde işlemi başlatacak olup, üye Banka’nın iade prosedürlerine gore  en geç 1(bir) ay içinde iade işlemi tamamlanacaktır.

19. Diğer taraftan firmadan  kaynaklı olarak sipariş teslim edilememesi durumlarında da ücret iadesi yapılabilecektir. Bu durumda, online ödeme yapılmış ise kullanıcının talebine gore ücret iadesi ve/veya daha sonra kullanmak üzere hesaba tanımlama yöntemlerinden biri kullanıcı tarafından tercih edilebilir. Kullanıcının ücret iadesi talep etmesi durumunda, POPİYİZ 3(üç) işgünü içinde işlemi başlatacak olup, üye Banka’nın iade prosedürlerine gore  en geç 1(bir) ay içinde iade işlemi tamamlanacaktır.

20. POPİYİZ.COM, sistem üzerine kaydedilen veriler ile işlemlere bağlı kayıtları en az 3(üç) yıl süreyle muhafaza edecek ve olası hukuki ihtilaflarda bu kayıtları kullanacaktır.

21. POPİYİZ.COM tarafindan sunulan hizmetler , sitenin sundukları ile sınırlı olup, POPİYİZ , kullanıcılara herhangi bir garantide bulunmamaktadır.

22. İşbu sözleşme ve gizlilik politikasından kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklarda Türk Hukuku geçerli olup, anlaşmazlıkların çözümünde Isparta Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

23. Kullanıcının POPİYİZ.COM  sitesinden üyelik formunu doldurup kayıt olması ile sözleşme yürürlüğe girer.

24. Taraflar, işbu sözleşmeyi herhangi bir sebep göstermeksizin fesih hakkına sahiptir.